Now showing items 1-1 of 1

  • Znalostní systém pro podporu výuky BI-ZNS 

   Author: Jan Horáček; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Nováček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cílem této práce bylo vytvorení nového frameworku pro výuku znalostních systému v predmetu Znalostní systémy (BI-ZNS) na Fakulte informacních technologií CVUT. V první fázi byla provedena analýza problematiky znalostních ...