Now showing items 1-1 of 1

  • Informační systém pro sběr a analýzu dat v oblasti radiačních měření 

   Author: Rybáček Tomáš; Supervisor: Vaňát Tomáš; Opponent: Pospíšil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato práce se zabývá analýzou procesů, které probíhají v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky. Důraz je kladen predevším na oblast radiačních měření. Po této analýze se práce věnuje tvorbě informacního systému, ...