Now showing items 1-1 of 1

  • Využití gamifikačních prvků v náboru a adaptaci zaměstnanců 

   Author: Duchač Jan; Supervisor: Krejčí Pavel; Opponent: Malý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato práce se zaměřuje na trend gamifikace. Nejprve popisuje samotný význam gamifikace a principy jejího fungování. Dále popisuje kroky, které je třeba provést před a v průběhu gamifikování procesu. Následně se zaměří na ...