Now showing items 1-10 of 1

  ABRA FlexiBee (1)
  accounting software (1)
  analýza požadavků firmy (1)
  analýza trhu (1)
  company requirements analysis (1)
  comparison of software functions (1)
  CURSO (1)
  economic-managerial impacts (1)
  ekonomicko-manažerské dopady zavedení software (1)
  komparace funkcí software (1)