Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza bezpečnostních rizik aplikací z logů v reálném čase 

   Author: Krákora Vojtěch; Supervisor: Pivoňka Pavel; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Diplomová práce se zaměřuje na detekci bezpečnostních rizik v reálném čase. Využívám nástroj MS Azure Machine Learning, kam jsou odesílána Javou předzpracovaná data. Jsou použity algoritmy pro shlukování a detekci anomálie. ...