Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr náhradních modelů pro evoluční black-box optimalizaci v zašuměném prostředí 

   Author: Hejl Vojtěch; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Žegklitz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce navazuje na výzkum L. Bajera, Z. Pitry, J. Repického a M. Holeňi o náhradním modelování v algoritmu CMA-ES. Cílem této práce bylo ověřit kvalitu současného návrhu a poté navrhnout varianty s testováním více ...