Now showing items 1-1 of 1

    • Algoritmy pro analýzu časoprostorového chování podezřelých osob 

      Author: Tkačík Ján; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Buk Zdeněk
      Mnoho studií prokázalo, že vzorce lidského pohybu mají vysoký stupeň jak prostorové, tak i časové pravidelnosti. Tento fakt nás ujišťuje, že je možné vytvořit model lidského chování pro extrakci vzorů chování a predikci ...