Now showing items 1-1 of 1

    • Inkrementální analýza PL/SQL skriptů 

      Author: Strnad Jan; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Toušek Jiří
      Tato práce se zabývá vylepšením mechanizmu transformací u systému \acrlong{mt}. Transformace umožňuje automaticky upravit \acrshort{plsql} kód, reprezentovaný pomocí \acrshort{ast}, tak, aby splňoval určitá pravidla. ...