Now showing items 1-1 of 1

  • Predikce studijních výsledků studentů bakalářského programu Informatika FIT ČVUT 

   Author: Friedjungová Magda; Supervisor: Kuzněcov Stanislav; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce se zabývá extrakcí dat z fakultních systémů, které jsou používány pro zaznamenávání studijních výsledků studentů na Fakultě informačních technologií ČVUT. Získaná data jsou dále předzpracována a pomocí vhodných ...