Now showing items 21-40 of 165

  • RT rozšíření OS DOS pro platformu PC104 

   Author: Martínek Radomír; Supervisor: Flígl Stanislav; Opponent: Šlechta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Visualizace chování skupin modelů 

   Author: Fabián Jan; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Informační systém pro evidence počítačových komponent 

   Author: Bažant Jan; Supervisor: Koller Jan; Opponent: Vagner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Informační podpora klinických studií 

   Author: Čadek Václav; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Borovička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Zotavení se z chyb v nástrojích pro automatizovanou analýzu programových artefaktů 

   Author: Valenta Jakub; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Generování cílového kódu s pomocí indexu AST 

   Author: Málek Jaroslav; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Počítání s rozšířenou přesností na GPU 

   Author: Šnajdr Kamil; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Registrace obrazu se zachováním tuhosti 

   Author: Dvorožňák Marek; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Žďárek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Rešerše kešovacích mechanizmů v systému Clondike 

   Author: Salát Michal; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Bartoň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Paralelní řešič lineárních nerovnic 

   Author: Fritsch Richard; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Inkrementální komprese založená na clusterování 

   Author: Krčál Luboš; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce hromadných emailů 

   Author: Kučera Ondřej; Supervisor: Siegl Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza výsledků absolventů středních škol na VŠ 

   Author: Hrubá Eliška; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kuznetsov Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Moderní metody klasifikace zpravodajských článků 

   Author: Pirkl Martin; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Bartoň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řídící systém pro CNC stroje na bázi Linuxu 

   Author: Pokorný Pavel; Supervisor: Jiroušek Pavel; Opponent: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Přístupy k automatizaci 3D tisku 

   Author: Žehra Marek; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zdokonalení metod znalostního inženýrství používaných pro včasnou detekci říje u skotu 

   Author: Veselý David; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Borovička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá výzkumem včasné detekce říje krav na moderních automatizovaných farmách. Jejím cílem je porovnat vybrané techniky znalostního inženýrství s referenčním řešením. Mezi zkoumané techniky patří především: ...
  • Garbage collector pro vícevláknovou implementaci jazyka Scheme s použitím nativních vláken 

   Author: Gul Oleg; Supervisor: Vraný Jan; Opponent: Hlopko Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tento práce popisuje návrh, implementaci a testování paralelní stlačování garbage collector s implementace bariéry zápisu založené na hardwarové ochraně paměti. Realizace část této práce obsahuje integrace vytvořených GC ...
  • Vyhledávání výskytů stromových vzorků v seřazených stromech s pomocí indexů stromů 

   Author: Milík Jan; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce porovnává dvě existující schémata pro indexování stromů. Jedno je založené na nedeterministickém faktorovém automatu, druhé na deterministickém kompaktním sufixovém automatu. Je zde popsáno třetí, nové schéma ...
  • Subsystém pro správu nákupů a inventáře Oddělení ICT FIT 

   Author: Srna Tomáš; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práca je softvérový produkt, ktorý podporuje proces nákupu na Oddelení ICT, FIT ČVUT v Prahe. Nákupy sú v tomto systéme podporované od zbierania požiadaviek zamestnanca, cez typicky verejnú zakázku a následný nákup, až po ...