Now showing items 210-229 of 319

   Subject
   partizan games [1]
   performance [1]
   Pi-model [1]
   PL/SQL, syntaktická analýza, sémantická analýza, inkrementální, transformace [1]
   planning, constraint programming, CP, PDDL, scheduling, durativeactions, integer domains, planning graph [1]
   plánování, constraint programming, rozvrhování, PDDL, plánovacígraf, programování pomocí omezujících podmínek [1]
   počítačové vidění, rozpoznávání registračních značek, trackování objektů, onboard kamera, zpracování obrazu, detekce [1]
   Pole vzdáleností, vykreslování textu, Bézierovy křivky [1]
   posilované učení, neuronové sítě, hluboké učení, Neural Fitted Q iterace, LSTM neurony, Natural Evolution Strategies, autoenkodéry, Arcade Learning Environment [1]
   požiadavky, nákup, verejná zakázka, inventár, web, systém, php, symfony [1]
   PPTP, VPN, bezpečnosť, audit, scapy [1]
   PPTP, VPN, security, audit, scapy [1]
   Predikce kriminality, prediktivní prevence, dolování dat, strojové učení, supervizované učení, klasifikace, Random Forest, Gradient Boosting Machines, Deep learning, Konvoluční neuronové sítě, Rekurentní neuronové sítě. [1]
   Predikce mobility, Neural Turing Machine, Rekurentní neuronové sítě}, Detekce zajímavých míst, DBSCAN, LDBSCAN [1]
   problém izomorfismu podgrafů, barevné kódování, stromový rozklad, stromová šířka [1]
   Překladač, GCC, optimalizace, bezpečnost, zranitelnost. [1]
   přepisovací pravidlo,teorie čísel,DUG vlastnost,formální jazyky,překladač,interpret,parser,C++ [1]
   Přibližné vyhledávání vzorů, Přesné vyhledávání vzorů, Hashování závislé na lokalitě, SciDB, Pravidelné mřížky na polích, Multidimenzionální pole [1]
   Pseudo-labeling [1]
   pushdown, nondeterministic, bit-parallelism, automaton, machine, tree, subtree, pattern [1]