Now showing items 1-1 of 1

  • Predikce počtu odpovědí na inzerát 

   Author: Šmíd Martin; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Trlifajová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce se zabývá metodami prediktivního modelování a vytěžování znalostí z textu. Na základě dat o pracovních inzerátech je cílem predikovat počet odpovědí na inzerát. Jednotlivé atributy jsou prozkoumány a zajímavé ...