Now showing items 1-1 of 1

  • Vehicle routing problem s časovými okny a metody jeho řešení 

   Author: Macho Martin; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Šlapák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
   Tato práce studuje Vehicle Routing Problem (VRP) a jeho varianty. Pro verzi s časovými okénky implementujeme varianty použivaných algoritmů a navhrneme a implementujeme modifikaci genetického algoritmu pro řešeni problémů ...