Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní aplikace pro vyhledávání tras v Pražském MHD 

   Author: Kandaurov Artem; Supervisor: Scholtzová Jiřina; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Tato práce se zabývá problémem nejkratších cest v časově závislém váženém multigrafu. Příkladem takového grafu je síť veřejné dopravy postavená s GTFS daty. Cílem práce je navrhnout strukturu dat a algoritmus pro vyhledávání ...