Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza zvuku pomocí rekurentních neuronových sítí 

   Author: Dresslerová Marie; Supervisor: Vondráková Michaela; Opponent: Malík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá sběrem dat a následnou analýzou zvuku pevných disků a dále návrhem rekurentní neuronové sítě pro jejich hlubší analýzu, která pak dokáže předvídat budoucí stav stroje. Je zde popsáno jak lze data získat, ...