Now showing items 1-1 of 1

  • Efektivní násobení polynomů 

   Author: Číla Michal; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Vagner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro násobení polynomů, konkrétně algoritmy Karatsuba, Toom-Cook a Rychlá Fourierova transformace. Mimo jiné se práce zaměřuje na paralelizaci těchto algoritmů v jazyce C++ za ...