Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování obrazu pro měření mikrotvrdosti 

   Author: Saska Aleš; Supervisor: Šlapák Martin; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání obrazu výstupních dat z mikrotvrdoměru. V úvodní části jsou rozebrány současné metody měření mikrotvrdosti. Následuje popis navržených algoritmů pro detekci vpichu a ...