Now showing items 1-1 of 1

  • Heuristiky pro propagaci intervalů 

   Author: Kottnauer Jakub; Supervisor: Ratschan Stefan; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-13)
   Omezující podmínka je relace mezi proměnnými omezující množiny hodnot, kterých mohou proměnné nabývat. Problém splnitelnosti omezujících podmínek (CSP) je problém, jehož řešení spočívá v nalezení hodnot proměnných tak, aby ...