Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizované provádění transformací cyklů 

   Author: Ječmen Jan; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Efektivní řešič lineárních nerovnic: 

   Author: Tomáš Janecký; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Ječmen Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato práce se zabývá implementací algoritmu pro řešení soustav lineárních nerovnic pomocí řešení konfliktů. Algoritmus je implementován v C++17, jeho paralerizace je docílena pomocí knihovny OpenMP.