Now showing items 177-196 of 326

  • Nástroj na vyhodnocování lambda kalkulu 

   Author: Václav Málek; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Máj Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací nástroje pro vyhodnocování lambda kalkulu. Vytvořený nástroj, nazvaný LambdaEvaluator, podporuje normální a aplikativní vyhodnocování, symbolické názvy a ...
  • Nástroj pro analýzu procesů v jádře os Android na platformě Raspberry PI 

   Author: Vaivod Roman; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Cilem této práce je vyvinout diagnostický nástroj pro komponenty systému Android přeneseného na platformu Raspberry Pi. Projekt se skládá ze dvou části. Prvná cást je o portováni Androidu na Raspberry Pi, která vytváři ...
  • Nástroj pro měření datové kvality pomocí SQL dotazů 

   Author: Malý Vojtěch; Supervisor: Mlynářová Tereza; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Tato práce se zaměřuje na tvorbu nástroje pro spouštění úloh, jenž měří datovou kvalitu. Probrány jsou různé druhy spouštění úloh s důrazem na paralelizaci. Nástroj je serverová aplikace psaná v programovacím jazyku Java. ...
  • Nástroj pro měření spotřeby systémových zdrojů OS linux při obsluze externích HW klientů na platformě Raspberry Pi 

   Author: Marek Kňazovický; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Borecký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   V práci je rozoberaná problematika merania systémových zdrojov a jej nasadenia v typickom IoT projekte na zdrojovo obmedzenej platforme. Preto je práca rozdelená na dve časti. Prvá časť sa venuje tvorbe knižnice určenej ...
  • Návrh a implementace jazyka s jednoduchou, bezpečnou a efektivní správou paměti 

   Author: Kravec Miroslav; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Jednoduchosť použitia, efektívne využívanie prostriedkov, a bezpečnosť voči poškodeniu pamäte sú dôležité vlastnosti správ pamätí. Pre ich dosiahnutie sa práca zameriava na správu pamäte založenú na regiónoch . V práci ...
  • Návrh a implementace modifikací algoritmu protisměrného vyhledávání ve stromech 

   Author: Červený Kamil; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   V této práci je navrhnutý nový algoritmus pro vyhledávání ve stromech. Jeho fungování je založeno na myšlence heuristiky good-suffix-shift algoritmu Boyer-Moore pro vyhledávání v řetězcích a poznatcích z existujícího ...
  • Návrh a implementace stromových datových struktur pro C++ 

   Author: Vojáček Vladimír; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na návrh a implementaci stromových struktur v programovacím jazyce C++. Struktury jsem navrhl s ohledem na analýzu referenčních algoritmů Aho Corasick a Position heap. Na základě ...
  • Návrh algoritmů pro podporu tvorby posudků 

   Author: Vašíček Jakub; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Cílem této práce je navrhnout, implementovat a ověřit algoritmy, které v krocích napomohou hodnotiteli sestavit posudek na závěrečnou práci. Podpora spočívá zejména v nabízení vhodných formulací, které může uživatel začlenit ...
  • Návrh komprimace výstupů z digitální evoluce SVET 

   Author: Jásek Vladislav; Supervisor: Scholtzová Jiřina; Opponent: Dombek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a naimplementovat optimální kom- presi z výstupu systému digitální evoluce SVET. Navrhl jsem kompresi šitou na míru digitální evoluci SVET, výsledkem je program, který komprimuje původní ...
  • Návrh šablonovacího jazyka a implementace překladače 

   Author: Adam Plodek; Supervisor: Plachý Štěpán; Opponent: Jirůtka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Cílem této práce je návrh a implementace šablonavacího jazyka, pro tvorbu HTML stránek, který se zaměřuje na podporu funkcionálního stylu programování, pomocí nehož lze vylepšit vlastnosti šablonovacích jazyků. Základními ...
  • Neřízená segmentace písní v audiozáznamu koncertu 

   Author: Nevyhoštěný Petr; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Desítky milionů celých živých koncertů jsou k dispozici na službách pro sdílení video- a audiozáznamů, a seznamy písní spolu s časovými údaji jsou podstatnou informací, která je s nimi poskytována. Jelikož je ruční anotace ...
  • Neuronová síť pro hraní Pokeru 

   Author: Hanuš Marek; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením umělé inteligence pro karetní hru poker s využitím umělých neuronových sítí. Na rozdíl od ostatních projektů, které se věnují tématice umělé inteligence ve hrách, je v této práci ...
  • Neuronové sítě jako detektory anomálií 

   Author: Rymeš Karel; Supervisor: Borovička Tomáš; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Tato práce teoreticky popisuje neuronové sítě a přináší obecné shrnutí přístupů používaných k detekci anomálií. Největší důraz je kladen na popsání aktuálního stavu technik detekce anomálií založených na umělých neuronových ...
  • Neuronové sítě pro řízení počítačové hry 

   Author: Černý Ondřej; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce se zabývá použitím neuronových sítí pro hraní počítačové hry Asteroids namísto lidského hráče. Diskutuje nasazení různých typů umělé inteligence do této hry. V práci je implementován klon zmíněné hry a plně ...
  • Nonlineární metoda sdružených gradientů 

   Author: Aleksandr Efremov; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   V této práci studujeme nelineární metody sdružených gradientů pro nepodmíněnou optimalizaci. Uvádíme možnosti a limity stávajících metod nepodmíněné optimalizace. Teoretické vlastnosti metod sdružených gradientů se porovnávají ...
  • Nové modely ve vícevrstevném přiřazování 

   Author: Kryštof Razima; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Přiřazovací problém je problémem na pomezí matematické a ekonomické teorie. Přiřazovací problém se skládá z agentů a položek, agenti vyjadřují své preference k položkám a cílem je najít (určitým způsobem) optimální přiřazení. ...
  • Omezení oboru hodnot výrazu v AST z definičních oborů proměnných 

   Author: Jan Pokorný; Supervisor: Plachý Štěpán; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá omezením možných hodnot výrazu reprezentovaného pomocí abstraktního syntaktického stromu na základě omezení hodnot vstupních proměnných. Výrazy mohou obsahovat hodnoty různých datových typů. ...
  • OpenPonk: implementace parseru a interpretu OCL 

   Author: Svoboda Jakub; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací syntaktické analýzy a interpreta OCL jazyka pro OpenPonk modelovací platformu v prostředí Pharo. Nejdříve se v práci popisuje OCL jazyk, algoritmy syntaktické analýzy, ...
  • Ověřená binární halda 

   Author: Luboš Zápotočný; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Hušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce popisuje implementaci binární minimové haldy a formální důkazy korektnosti jednotlivých operací. Ověřená binární halda je následně použita v Dijkstrově algoritmu pro hledání nejkratší cesty v grafu.
  • Ověření vlastností grafu 

   Author: Ondrej Tomáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)