Now showing items 416-435 of 533

   Subject
   Rekurentní neuronová síť,TensorFlow,LibROSA,Deep learning,LSTM,Analýza zvuku [1]
   resource-restricted platform [1]
   REST API - Representational state transfer Applicationprogramming interface [1]
   reviews, final theses, text recommendation, kNN, hierarchical clustering, interactivity [1]
   Rewriting rule, number theory, algebraic number field, DUG property, number representation, parallel addition, C++, OpenMP [1]
   rídké matice [1]
   rozpoznávanie obrazu,NAO,konvolučná neurónová sieť,hlboké učenie,predtrénovaný model,Python,Keras [1]
   rozpoznávání barev, automobilový průmysl, zpracování obrazu, strojové učení [1]
   Rozpoznávání, strojové učení, analýza zvuku, FFT, taneční styl, zvuková nahrávka [1]
   rozšíření Automatové knihovny, profilování algoritmů, automatizace měření, řetězcové vyhledávání, experimentální měření [1]
   Rust [1]
   Řadící algoritmy, MergeSort, TimSort, Optimalizace, Paralelizace, C++, OpenMP [1]
   řešič, lineárni nerovnice, Conflict resolution algoritmus, paralelni, OpenMP, C++, řidké matice [1]
   řídká matice, hranový řez, iterační metody [1]
   řídké matice [2]
   Samplesort [1]
   scanning tires, tire tread, object tracking, cylinder unwrap, mosaic, EmguCV, OpenCV [1]
   scheduling, evolutionary algorithm, hill climbing, simulated annealing, rostering, nurse scheduling problem, memetic algorithm [1]
   segmentace obrazu, segmentace ruky, klasifikace, počítačové vidění, strojové učení, termokamera, FLIR, OpenCV, Java [1]
   segmentace písní,celé koncerty,neřízený,transformace s konstantním Q,mel-škálované spektrum,střední kvadratická energie,spektrální centroid,spektrální tok,spektrální plochost,logaritmický věrohodnostní poměr,detekce anomálií [1]