Now showing items 1-2 of 1

    Autentizace,Dynamika stisku počítačových kláves,Biometrie,Bezpečnost dat (1)
    Authentication,Keystroke Dynamics,Biometrics,Data Security (1)