Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj aplikace pro návrh digtálních filtrů pro mikrokontrolér Arduino 2560 v prostředí Matlab 

   Author: Řezáč Milan; Supervisor: Kauler Jan; Opponent: Hrdlička Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-20)
   Vtéto bakalářské práci jsem měl za úkol vybrat vhodnou mobilní platformu a na ní naprogr a-movat aplikaci, která bude měřit tep a následně zpředchozích výsledků vyhodnocovat kondici daného subjektu. Vaplikaci jsem použil ...