Now showing items 1-1 of 1

  • Evakuace osob s omezenou schopností pohybu 

   Author: Lörinczová Monika; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Havránková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Obsahem diplomové práce je problematika zabývající se objektovou evakuací se zaměřením na zařízení sociální péče, ve kterém se trvale nachází osoby s omezenou schopností pohybu. V teoretické části diplomové práce je ...