Now showing items 1-1 of 1

  • Současný stav jednotného systému varování a vyrozumění a možnosti jeho rozvoje 

   Author: Zvěřina Štěpán; Supervisor: Votípka Luboš; Opponent: Staněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce je zaměřena na jednotný systém varování a vyrozumění, který je provozován MV-GŘ HZS ČR. Je zde popsána historie vzniku tohoto systému, jeho legislativní zakotvení v právních předpisech ČR a popsán ...