Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv práce dozorce ve Vězeňské službě na jeho psychiku 

   Author: Levý Petr; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Hudeček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Diplomová práce je zaměřena na výkon profese dozorce ve Vězeňské službě České republiky a její následný vliv na psychiku člověka, který tuto práci vykonává. Cílem práce je přinést ucelený náhled na problematiku při výkonu ...