Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti zajištění pitné vody při znehodnocení významných/strategických zdrojů na území krajů 

   Author: Cápalová Olga; Supervisor: Spálenková Marta; Opponent: Pitschmann Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi zajištění pitné vody při znehodnocení významných zdrojů na území krajů. Pro konkrétní řešení diplomové práce je vybrána vodárenská nádrž Římov v Jihočeském kraji. Teoretická část práce ...