Now showing items 1-1 of 1

  • Ochrana informací v krizovém řízení 

   Author: Majerová Zuzana; Supervisor: Weinfurter Milan; Opponent: Rosinová Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Předmětem diplomové práce je posouzení informací, provázejících vznik, přípravu na řešení a řešení krizových situací s ohledem na původce, obsah informace a dostupnost informace. V teoretické části jsou definovány typy ...