Now showing items 1-1 of 1

  • Připravenost subjektu kritické infrastruktury na řešení úkolů v jejich působnosti za krizového stavu 

   Author: Pavlík David; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Diplomová práce se zabývá připraveností subjektu kritické infrastruktury na řešení úkolů ve své působnosti při vyhlášení některého z krizových stavů. Za tímto účelem byl jako subjekt kritické infrastruktury analyzován ...