Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza možností výběru vhodné lokality hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v České republice 

   Author: Juránková Eva; Supervisor: Slovák Jiří; Opponent: Hudzietzová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Diplomová práce se zaměřuje na aktuální téma z oblasti jaderné energetiky, výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Česká republika (dále jen ,,ČR") je aktivní v jaderném programu a na jejím území se nachází ...