Now showing items 1-1 of 1

  • Modelace evakuace v pavilónové nemocnici - VFN v Praze 

   Author: Sýkorová Petra; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Líbal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Obsahem diplomové práce je náhled na problematiku evakuace a následná modelace evakuace za pomoci softwarového nástroje. V teoretické části diplomové práce jsou popisovány pojmy týkající se evakuace a požární ochrany, kde ...