Now showing items 1-1 of 1

  • Definování a analýza potřeb pro zajištění dlouhodobé plošné evakuace obyvatelstva za válečného stavu 

   Author: Štenclová Kristina; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Vičar Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Tématem mé diplomové práce bude definování a analýza potřeb pro zajištění dlouhodobé plošné evakuace obyvatelstva při vyhlášení válečného stavu. Analýza se týká potřebné připravenosti orgánů veřejné správy a složek IZS k ...