Now showing items 1-1 of 1

  • Vybrané etické aspekty řešení mimořádných události složkami IZS ve zdravotnickém zařízení typu LDN 

   Author: Šibová Veronika; Supervisor: Černík Michal; Opponent: Dingová Šliková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Diplomová práce přináší ucelený pohled na problematiku zásahů složek integrovaného záchranného systému ve zdravotnických zařízeních poskytujících následnou lůžkovou péči pacientům geriatrického věku. Jsou zde popsány etické ...