Now showing items 1-1 of 1

  • Úroveň a dostupnost terapie otrav bojovými chemickými látkami 

   Author: Jiří Švagr; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Österreicher Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Abstrakt Minimalizace následků otrav BCHL při použití proti civilnímu obyvatelstvu vyžaduje maximalizaci úsilí v terapii otrav jimi způsobených. Běžná péče, kterou zajišťují naše nemocnice, je všeobecně známa. Ne však tolik ...