Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza a komparace postavení a úkolů praporních obvazišť vybraných armád v míru i boji 

   Author: Krištof Radek; Supervisor: Žďára Jaroslav; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato diplomová práce analyzuje a srovnává postavení a úkoly praporních obvazišť pěti armád NATO v míru a v boji. Práce je prakticky orientovaným výzkumem současného stavu praporních obvazišť v České republice, na Slovensku, ...