Now showing items 403-422 of 448

  Subject
  The General Inspection of Security Corps,the integrity test,criminality,unlawful conducts [1]
  The Integrated Rescue System,Fire Rescue Service of the Czech Republic,Emergency Medical Service,Police of the Czech Republic,traffic accident [1]
  The international airport,fire protection unit,training,technical security,airport protection [1]
  The State Office for Nuclear Safety,Crisis staff of the State Office for Nuclear Safety,ESTE EDU,ZONA 2017,radiation extraordinary event,radiation accident,urgent protective action [1]
  Toxin,detection,diagnosis,therapy,emergency situation [1]
  Toxin,detekce,diagnóza,terapie,mimořádná situace [1]
  traffic accident,dangerous substance,leakage,chlorine,civil protection,Integrated Rescue System [1]
  training,mass-casualty incident,mass disability,crisis readiness of medical facility providers,integreated rescue system [1]
  Transport related accidents,mortality rate,driving safety,prevention [1]
  Transportation equipment,spinal board,vacuum mattress,FD MSR,fire units [1]
  Transportní prostředky,páteřová deska,vakuová matrace,HZS MSK,jednotky PO [1]
  Traumateam,disaster,international cooperation,civil protection modules [1]
  Traumatologický plán,krizová připravenost,hromadné postižení osob,urgentní příjem [1]
  Traumatologický plán,krizová připravenost,mimořádná událost,zdravotnické zařízení,hromadný příjem [1]
  traumatologický plán,zdravotnické zařízení,zdravotnická záchranná služba,příjem zraněných,hromadná neštěstí,management [1]
  Traumatology plan,crisis preparedness,extraordinary event,medical sites,mass admission [1]
  Traumatology plan,emergency preparedness,mass casualty,emergency department [1]
  traumatology plan,medical facility,emergency medical services,the admittance of the injured,mass disasters,management [1]
  Traumatým,katastrofa,mezinárodní spolupráce,moduly civilní ochrany [1]
  Trestní zákon,BLS,resuscitace,služební příprava [1]