Now showing items 318-337 of 448

  Subject
  preventative educational activities,education,unification of methodologies,IRS [1]
  Prevention of serious accidents,ammonia,SW ALOHA,SW TerEx,SWOT analysis,safety documentation [1]
  preventionof inhabitants,evacuation,elementary school,special event [1]
  preventive educational activities; population protection,emergencies,crisis situation [1]
  Preventivně výchovná činnost,vzdělávání,sjednocení metodik,IZS [1]
  Prison Service of the Czech Republic,corrections officer,service,burnout syndrome,psychological and social impacts [1]
  Prison Service of the Czech Republic,Integrated Rescue System,Documents of IRS,floods,migration [1]
  Prison Service of the Czech Republic,prison guard,burn-out syndrome,mental and social impacts [1]
  private security services,questionnaire,SWOT,integrated rescue system,cooperation in joint intervention,population protection,emergency situation [1]
  Program MEDEVAC,humanitární pomoc,Lékaři bez hranic,výjezdy lékařů,finanční náklady,SWOT analýza [1]
  Protection of the population,extraordinary event,improvised shelter,analysis [1]
  Protection of the population; Human protection in emergencies; Protection of human beings against common risks and emergencies,Framework Educational Program,Education and Schooling [1]
  připravenost zdravotnické záchranné služby,integrovaný záchranný systém,traumatologický plán,mimořádná událost,spolupráce,hromadné postižení osob [1]
  psycho-social support,emergency,Integrated Rescue System,strain,stress [1]
  Psychosocial Crisis Care,Crisis Intervention,Acute Stress Disorder,Posttraumatic Stress Disorder,System of Psychosocial Intervention Services [1]
  psychosocial help,Fire Brigade,crisis intervent,victim,psychological first aid,incident [1]
  psychosociální krizová péče;krizová intervence; akutní stresová reakce,posttraumatická stresová reakce,systém psychosociální intervenční služby [1]
  psychosociální podpora,mimořádná událost,Integrovaný záchranný systém,zátěž,stres [1]
  psychosociální pomoc,Hasičský záchranný sbor,krizový intervent,zasažená oběť,první psychická pomoc,mimořádná událost [1]
  pyrotechnická zátěž,mapa,asanace,nález munice a výbušnin,nevybuchlá munice,válečná munice,účinky výbuchu [1]