Now showing items 293-312 of 448

  Subject
  otravné látky,nanomateriály,CBRN,detekční trubičky,ochrana [1]
  otravy BCHL [1]
  out,of,hospital acute medical care station; mass,casualty incidents; medical unit; out,of,hospital acute medical care [1]
  ozbrojené síly České republiky,aktivní záloha,biologická ochrana,vysoce nebezpečné nákazy,Těchonín [1]
  Ozbrojené síly České republiky,Policie České republiky,vnitřní bezpečnost státu,protiteroristická opatření,spolupráce,efektivita nasazení [1]
  patient electronic card [1]
  Peer Support,Crisis Intervention,Police of the Czech Republic,Post-traumatic Interventional Care,Post-traumatic Stress Disorder,Stress,Trauma,Burn-out Syndrome [1]
  physiological-status monitoring systems,telemetry,monitoring,injuries,protection of health [1]
  Pitná voda,nouzové zásobování pitnou vodou,vodárenská nádrž Římov,úpravna vody Plav [1]
  Plán evakuace,evakuace,obec Větrušice,krizové plánování,analýza rizik [1]
  Podzemní zásobník plynu,Štramberk,ohrožení obyvatelstva,innogy Gas Storage,s.r.o.,modelace,zemní plyn,provozní sondy,centrální areál [1]
  Police,emergency preparedness,extraordinary event,education [1]
  Policie České republiky,hromadné narušení veřejného pořádku,veřejný pořádek,sportovní utkání,demonstrace [1]
  Policie of the Czech Republic,mass disruption of public order,public order,sports matches,demonstration [1]
  Policie,krizová připravenost,mimořádná událost,vzdělávání [1]
  population protection,new media,social networks,emergency situation,extraordinary event [1]
  portable tablets [1]
  Posttraumatic stress disorder,post-traumatic intervention care,Fire Rescue Service of the Czech Republic,Police of the Czech Republic,medical rescue service,Integrated Rescue Systém [1]
  Posttraumatická stresová porucha,posttraumatická intervenční péče,Hasičský záchranný sbor ČR,Policie ČR,zdravotnická záchranná služba,integrovaný záchranný systém [1]
  Povodně,povodňová opatření,povodňová ochrana,mobilní protipovodňové bariéry,stacionární protipovodňové bariéry,poldry,nivy [1]