Now showing items 28-47 of 448

  Subject
  anti-conflict team,integrated rescue system,type operation [1]
  Antikonfliktní tým,integrovaný záchranný systém,typová činnost [1]
  aplikace využívané ve zdravotnictví [1]
  Armáda České republiky,aktivní záloha,15. ženijní pluk,záchranná rota aktivních záloh,vojenské záchranářství [1]
  Armáda České republiky,vojenská veterinární služba,integrovaný záchranný systém,vojenská veterinární zásahová skupina,ptačí chřipka [1]
  Armáda České republiky,záchranné a likvidační práce,povodně,integrovaný záchranný systém [1]
  Armáda,zálohy,vojáci v záloze,tvorba a evidence záloh,povinná vojenská služba [1]
  Armed Forces of the Czech Republic,active reserve,biological protection,highly hazardous contagions,Těchonín [1]
  Armed Forces of the Czech Republic,Police of the Czech Republic,Interior Security of the State,Anti-Terror Measures,Cooperation,Effectivity of Deployment [1]
  Army of Czech Republic,rescue and liquidation works,floods,integrated rescue system [1]
  Army of the Czech Republic,Military Veterinary Service,Integrated Rescue System,Military Veterinary Intervention Group,Avian Influenza [1]
  Army,reserves,reservists,reserve formation and registration,compulsory military service [1]
  Battalion aid station,military health care,Armed Forces of the Czech Republic (ACR),SWOT analysis,organizational model,comparison,medical management,ROLE 1,Armed Forces of the Slovak Republic,Hungary,Belgium,Poland [1]
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,Městská policie hlavního města Prahy,osobní ochranné pracovní prostředky,strážník,SWOT analýza,riziko [1]
  Bezpečnost,letiště,zabezpečení,profilace,verifikace,biometrie [1]
  Bezpečnost,obyvatelstvo,Afghánistán,ISAF,Resolute Support [1]
  bezpečnost,vnitřní bezpečnost,analýza rizik,zranitelnost,areál,Policie České republiky,bezpečnostní ochrana [1]
  Bezpilotní prostředek,Dron,TerEx,ALOHA,Terorismus,CBRNE [1]
  Boj proti terorismu,imigrace,migrace,teroristické útoky,Visegrádská čtyřka,zbraňové zákony [1]
  Bojové chemické látky [1]