Now showing items 239-258 of 448

  Subject
  Migrant,migrace,migrační vlna,legální,nelegální,trestní zákoník [1]
  Migrant,migration,wave of migration,legal,illegal,criminal code [1]
  Migration wave of large scale,Migration policy of the Czech Republic and the EU,crisis situation,safety precautions,forces and sources of the Czech Republic,SWOT analysis [1]
  migration,Army of the Czech Republic,large scale migration,crisis situation,SWOT analysis [1]
  Migration,European Union,Border protection,Asylium,FRONTEX,Migration crisis,Europe [1]
  Mimořádná událost,civilní letectví,psychika,krizové centrum,letecká nehoda [1]
  mimořádná událost,cvičení,zdravotnická zařízení,integrovaný záchranný systém,hrozby,rizika,traumatologický plán [1]
  mimořádná událost,hromadné postižení zdraví,integrovaný záchranný systém,triage,START,TIK [1]
  Mimořádná událost,Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy,velitel policie,Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy,typové činnosti [1]
  Mimořádná událost,krizová situace,integrovaný záchranný systém,Odolena Voda,SWOT analýza,bezpečností hrozby,jednotky PO,městská policie,Policie ČR [1]
  Mimořádná událost,krizová situace,integrovaný záchranný systém,síly a prostředky Armády České republiky,15. ženijní pluk,ženijní vojsko,záchranné a likvidační práce,SWOT analýza [1]
  mimořádná událost,povodeň,integrovaný záchranný systém,záchranné a likvidační práce,Armáda České republiky [1]
  Mimořádná událost,požár,ochrana obyvatelstva,požární hlásič,preventivně výchovná činnost [1]
  Mimořádná událost,únik nebezpečné chemické látky,požár,povodeň,softwarové nástroje,SWOT analýza [1]
  Mimořádná událost,Vrbětice,zákon o zbraních,příslušné útvary policie,držitelé zbrojních licencí,dotazník,SWOT analýza [1]
  mimořádná událost,zdravotnická záchranná služba,hromadné postižení osob,krizová připravenost,traumatologický plán [1]
  Modelling software,Aloha,Terex,Optizon,Rozex Alarm,HCHS leakage modelling [1]
  Modelovací software,Aloha,Terex,Optizon,Rozex Alarm,Modelace úniků NCHL [1]
  Municipal police,Emergency management,Municipal authorities [1]
  Municipal voluntary fire brigade unit,financing,subsidy programmes,subsidies,voluntary fire-fighters [1]