Now showing items 192-211 of 448

  Subject
  ionizing radiation,methods,biodosimetry,biological effects of irradiation,dose [1]
  ionizující záření,metody,biodozimetrie,biologické účinky záření,dávka [1]
  Islam,terrorisms,Europe,Islamist terrorism,PMJ [1]
  Islamic State,terrorist attack,metro system,security measures,proposal for protection [1]
  Islám,terorismus,Evropa,islámský terorismus,PMJ [1]
  Islámský stát,teroristický útok,systém metra,bezpečnostní opatření,návrh ochrany [1]
  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce,financování,dotační programy,dotace,dobrovolní hasiči [1]
  Jednotka sboru dobrovolných hasičů,odborná příprava,vzdělávání,Jednotky požární ochrany,dobrovolní hasiči [1]
  jednotný systém varování a vyrozumění,koncové prvky varování a vyrozumění,monitorovací systém koncových prvků,elektronická siréna,místní informační systém,rotační siréna,signály [1]
  Keywords Chemical warfare agents; crisis management [1]
  Keywords Integrated emergency system,the Police of the Czech Republic,crisis situation,extraordinary event,flood [1]
  klimatické změny,dlouhodobé sucho,povodeň,migrační vlna [1]
  Klíčová slova Integrovaný záchranný systém,Policie České republiky,krizová situace,mimořádná událost,povodeň [1]
  kolegiální podpora,krizová intervence,Policie ČR,posttraumatická intervenční péče,posttraumatická stresová porucha,stres,syndrom vyhoření,trauma [1]
  Kriminologie,prevence,prevence kriminality,projekt,Bezpečné město",videonterakce,videokonference [1]
  Kritická infrastruktura,krizové stavy,krizové plánování,krizová připravenost,Integrovaný záchranný systém,Hasičský záchranný sbor České republiky,hasičská stanice Nový Jičín [1]
  Kritická infrastruktura,technické prostředky zabezpečení,objektová bezpečnost,střežení,mechanická ochrana [1]
  krizová intervence,kolegiální podpora,krizové vyjednávání,oběť,trestný čin,mimořádná událost,Policie České republiky [1]
  krizová komunikace,Integrovaný záchranný systém,multikulturní komunikace,mimořádná událost,typová činnost,národnostní menšiny [1]
  krizová připravenost,evakuace,zdravotnické zařízení [1]