Now showing items 119-138 of 448

  Subject
  energetika,elektrická energie,výpadek,blackout,náhradní zdroj,velkochov,drůbež [1]
  energy,electrical power,power cut,blackout,alternative source,breeding farm,poultry [1]
  environmental burdens,map,unexploded ammunition,UXO,Explosive Ordnance Disposal,EOD,explosion effects [1]
  Epidemiologie,vysoce nakažlivá nemoc,integrovaný záchranný systém,prověřovací cvičení [1]
  Epidemiology,highly contagious disease,integrated rescue system,drill [1]
  Ethical aspects,solutions of unusual incidents,integrated rescue system,chronic disease hospitals [1]
  Etické aspekty,řešení MU,složky IZS,zdravotnické zařízení,LDN [1]
  Evacuation of the inhabitants,emergency situation,forest fire [1]
  Evacuation plan,evacuation,Větrušice village,crisis planning,risks analysis [1]
  Evacuation,decontamination,biological agents,anthrax,persteril [1]
  Evacuation,evacuation center,evacuation zone,crisis planning,crisis management,population protection,state of war [1]
  Evacuation,fire protection unit,protection of citizens,municipal volunteer fire brigade [1]
  Evacuation,flood,flood zone,evacuation zone,population,the place of gathering,evacuation centre [1]
  Evacuation,simulation,hospital,fire protection,software tool [1]
  evakuace obyvatelstva,krizová situace,lesní požár [1]
  Evakuace,dekontaminace,biologická agens,antrax,persteril [1]
  Evakuace,evakuační středisko,evakuační zóna,krizové plánování,krizové řízení,ochrana obyvatelstva,válečný stav [1]
  Evakuace,jednotka požární ochrany,ochrana obyvatelstva,sbor dobrovolných hasičůobce [1]
  Evakuace,modelace,nemocnice,požární ochrana,softwarový nástroj [1]
  Evakuace,povodeň,záplavové území,evakuační zóna,obyvatelstvo,místo shromažďování,evakuační středisko [1]