Now showing items 1-2 of 1

    Acute coronary syndrome,acute myocardial infarction,unstable angina pectoris,sudden cardiac death,pre-hospital emergency care (1)
    Akutní koronární syndrom,akutní infarkt myokardu,nestabilní angina pectoris,náhlá srdeční smrt,přednemocniční neodkladná péče (1)