Now showing items 1-2 of 1

    basal stimulation,communication,cognitive impairments,perception,neuroplasticity (1)
    bazální stimulace,komunikace,poruchy vědomí,vnímání,neuroplasticita (1)