Now showing items 1-2 of 1

    axial system, mobility of spine, breathing excercises, vertebral algic syndrom (1)
    axiální systém, pohyblivost páteře, dechová cvičení, vertebrogenní algický syndrom (1)