Now showing items 1-2 of 1

    electrocardiography,cardiac conduction system,arrhythmia,acute coronary syndrome,defibrillation,cardioversion,paramedic (1)
    elektrokardiografie,převodní systém srdeční,arytmie,akutní koronární syndrom,defibrilace,kardioverze,zdravotnický záchranář (1)