Now showing items 1-2 of 1

    localisation,localisation systems,incidents,protection of citizens,the general public (1)
    lokalizace,lokalizační systém,mimořádná událost,ochrana obyvatelstva,široká veřejnost (1)