Now showing items 275-294 of 723

  • Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus jeho epidemiologický model šíření ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Sečanská Zuzana; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Hellerová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metoda Pay-for-performance jako úhrada za zdravotní péči a možnost jejího využití v ČR 

   Author: Svobodová Ivana; Supervisor: Jeřábková Silvie; Opponent: Borovský Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Většina zdravotních systémů na světě se potýká s vysokými náklady na zdravotní péči. Zároveň se státy snaží o zlepšení kvality péče a snížení nákladů na tuto péči. Metoda pay-for-performace (P4P) se snaží pomocí stanovených ...
  • Metodické doporučení pro pre-market hodnocení zdravotnických technologií v podmínkách České republiky 

   Author: Kratochvílová Kateřina; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Heinzová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem práce bylo vytvoření doporučeného postupu a harmonizovaného přístupu pro hodnocení zdravotnických technologií před uvedením na trh v České republice. V českém zdravotnictví je vývoj technologií prováděn v souladu se ...
  • Metodika ekonomické výhodnosti outsorcingu zdravotnických zařízení 

   Author: Králová Kateřina; Supervisor: Ešše Martin; Opponent: Smolková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Předmětem diplomové práce "Metodika ekonomické výhodnosti outsourcingu zdravotnických zařízení"je sestavení postupu při optimalizacinákladů zdravotnického zařízení pomocí outsourcingu. Vteoretické části se zabývám historií ...
  • Metodika oceňování zdravotnických přístrojů 

   Author: Čížková Šárka; Supervisor: Rogalewicz Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Metodika organizace správy zdravotnické techniky u poskytovatele zdravotní péče v ČR 

   Author: Ševčík Vojtěch; Supervisor: Suchomel Jan; Opponent: Smejkalová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metodologie řízení inovativního projektu s aplikací na reálném případě 

   Author: Oulická Martina; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Kupec Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody hodnocení chůze dětí s mozkovou obrnou 

   Author: Dana Tayser Hassan; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Ráfl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Vývoj systému pro záznam pohybu vede k vyššímu zájmu výzkumů o studium a analýzu chůze pomocí matematických a statistických metod hodnocení pohybových dat. V biomechanice byla použita řada metod analýz chůze, které zkoumají ...
  • Metody multikriteriálního rozhodování pro zdravotnické prostředky 

   Author: Řasová Veronika; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Multikriteriální hodnocení (MCDA) je v současné době považováno za jednu z nejpoužívanějších analýz pro rozhodování v oblastech vědy, ekonomie, inženýrství, ale také je známé ve zdravotnictví, kde slouží především k vhodnému ...
  • Metody pro odhad budoucího vývoje nových a inovativních technologií 

   Author: Freislerová Kateřina; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Holcát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Metody pro odhad vývoje nových a inovativních technologií Diplomová práce se zabývá studiem metod pro odhad vývoje nových a inovativních technologií. Clem práce je vytvoření metodiky pro odhadování vývoje umělé inteligence ...
  • Metody výpočtu hodnoty informace pro modely v rámci hodnocení zdravotnické techniky 

   Author: Havlík Jiří; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Palát Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato práce se zabývá možnostmivyužití hodnot informací vprocesu hodnocení zdravotnické techniky vprostředí České republiky. Cílem je určit, jakým způsobem mohou být hodnoty informací zařazeny do procesu hodnocení, pro jaké ...
  • Měření a zpracování signálů z termobronchoskopie 

   Author: Žáček Jaroslav; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Votruba Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Práce se zabývá podporou nové diagnostické metody včasného zachycení rakoviny plic ?termobronchoskopií. Tato metoda spočívá v kontaktním měření teploty sliznice pomocí bronchoskopicky zavedeného termistoru, bylo prokázáno ...
  • Měření dielektrických vlastností roztoků glukózy a návrh vhodné měřicí sondy pro neinvazivní měření koncentrace glukózy v krvi v numerickém simulátoru EM pole 

   Author: Karch Jakub; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Měření spokojenosti pacienta 

   Author: Ježková Nikol; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Raiter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-31)
   Zdraví člověka je jeho nejcennějším majetkem a pro společnost nejvyšší hodnotou jako předpoklad hospodářského růstu a prosperity. Poměr mezi čerpáním z vytvořených hodnot v případě nemoci a jejich tvorbou ze strany zdravého ...
  • Mikrovlnný senzor pro stanovení koncentrace glukózy v krvi 

   Author: Platzer Jan; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Je známo, že permitivita a vodivost krve v mikrovlnném pásmu je ovlivněna koncentrací glukózy v krevní plazmě. K detekci těchto změn je možné využít mikrovlnných senzorů, jejichž výhody spočívají v neinvazivnosti a možnosti ...
  • Mobilní výukové a předváděcí centrum MVPC DELFIN 

   Author: Lejsková Michaela; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Barbořáková Helena Viktorie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Cílem diplomové práce je vypracování projektu mobilního a předváděcího centra ČVUT s cílem umožnit seznámení s problematikou biomedicínského inženýrství a to zejména mimo region Kladno. Vytvoření marketingového cíle a ...
  • Model mimotělního oběhu 

   Author: Ličková Vanda; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Havlíčková Naděje
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Model mimotělního oběhu Mimotělní oběh je komplexní forma podpory životních funkcí pacienta během náročných kardiochirurgických operací, která nahrazuje funkci srdce a plic. Cílem práce bylo vytvořit matematický model ...
  • Model pro hodnocení ekonomického efektu onemocnění člověka v ČR 

   Author: Ticháčková Zuzana; Supervisor: Kobilková Karolina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Model respirační soustavy simulující výměnu plynů v organismu 

   Author: Johánek Jakub; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Richter Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem práce bylo navrhnout a vytvořit nové konstrukční, hardwarové a softwarové součásti pro simulátor respirace, který má mechanické parametry odpovídající mechanickým para- metrům respiračního systému dospělého člověka ...
  • Model screeningu děložního hrdla 

   Author: Vinšová Radka; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Rob Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)