Now showing items 1-2 of 1

    bacterial infection,thin films,pulsed laser deposition (1)
    bakteriální infekce,tenké vrstvy,pulzní laserová depozice (1)