Now showing items 1-2 of 1

    Artificial lung ventilation, feedback, automated system, desaturation (1)
    Umělá plicní ventilace, zpětná vazba, automatizovaný systém, desaturace (1)